Parodontal operation med regenerativ åtgärd

Stegvisa instruktioner för parodontal operation med regenerativ åtgärd, bland annat läkningskontroll, infärgning för plackkontroll samt 1-års utvärdering.

Sköljning med klorhexidin, 2 mg/ml 2 gånger/dag under en hel minut.

Ingen tandborstning eller approximal rengöring i operationsområdet de första 6 veckorna efter operation.

Icke opererade tänder borstas med tandkräm som inte innehåller natriumlaurylsulfat.

Åtgärder efter operation


2 veckor efter operation

 • Avlägsna suturer.
 • Läkningskontroll.
 • Avlägsna varsamt eventuell plack i operationsområdet.
 • Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
 • Mobila tänder kan behöva fixeras.
 • Behandla känsliga tandhalsar med lämpligt fluorpreparat.
 • Postoperativkontroll bör ske var 14:e dag fram till 3-månader efter operation.
 • Fortsatt sköljning med klorhexidin, 2 mg/ml 10 ml 2 gånger/dag under en hel minut, ytterligare 4 veckor.

6 veckor efter operation

 • Läkningskontroll
 • Infärgning för plackkontroll.
 • Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
 • Instruera/motivera i väl anpassade approximala hjälpmedel.
 • Komplettera med eventuellt enbindelsborste vid behov för att nå axiala vinklar palatinalt/lingualt.

Låt patienten träna själv!

 • Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
 • Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
 • Avlägsna missfärgningar, använd Air-Flow vid behov.
 • Behandla känsliga tandhalsar med lämpligt fluorpreparat.
 • Klorhexidinsköljning fortsättningsvis efter individuella behov
 • Ingen fickmätning i operationsområdet!

3 månader efter operation

 • Infärgning för plackkontroll.
 • Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
 • Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
 • Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
 • Avlägsna missfärgningar, använd Air-Flow vid behov.
 • Sätt in daglig sköljning med 0,2 % natriumfluoridlösning.
 • Ingen fickmätning i operationsområdet!

6 och 9 månader efter operation

 • Infärgning för plackkontroll.
 • Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
 • Kontrollera ocklusionen, traumatisk ocklusion kan uppstå efter operation.
 • Mobila tänder kan behöva bettjusteras/fixeras.
 • Ingen fickmätning i operationsområdet!

12 månader efter operation - utvärdering

1-års utvärdering sker vanligtvis på Specialisttandvården

Innefattar registrering av:

 • Uppdatering hälsodeklaration
 • Kontroll av munslemhinnor
 • Plackregistrering (Viktig värdemätare för att motivera patienten med tanke på att denna patientgrupp är betydligt känsligare för plack än normalindividen).
 • Nytt fullständigt fickstatus (Vi mäter 6 punkter, registrerar 4).
 • BoP, blödning vid sondering
 • Pusförekomst
 • Furkationsinvolvering
 • Mobilitet
 • Röntgen, fyra stående bitewing är standard, samt apikala röntgen på opererade tänder med regenerativ kirurgi. Övriga röntgen vid behov.

Sjukdomsvärdering:

Sammanställning av aktuella data, utifrån dessa bedöms det framtida behandlingsbehovet.

Patientinformation

Patientinformation till patienter som opererats inom specialisttandvården