Regenerationskirurgi

Vid vertikal marginal bendefekt 4 mm eller mer kan det vara aktuellt med regenerativ tilläggsbehandling.

Metoder

  • Emaljmatrix protein
  • Membran
  • Benersättningsmaterial

Förutsättningar

Genomgången hygienbehandling, plackindex under 20 %, blödning vid sondering under 10 %. Helst rökfri. Stabil tand. Vid mobilitet inslipning och fixering.

Nationella riktlinjer för tandvård