Riskfaktorer

Generella riskfaktorer

Lokala riskfaktorer

  • Plack/biofilm
  • Plackretinerande faktorer som tex fyllningsöverskott, protetiska konstruktioner
  • Rotfåror, furkationer
  • Trångställningar