EKG-sändning från ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården kopplar idag upp många av patienterna för övervakning och EKG. För att tolka EKG finns möjligheten att skicka dem till annan enhet och vid vilka tillstånd, hur och när detta ska göras finns beskrivet i denna rutin.

Patienter med hjärtinfarkt behöver komma under behandling så fort som möjligt och EKG-sändning av ambulanssjukvården är en viktig del för att snabbt diagnostisera och
starta behandling av patienten. 

EKG-sändning från ambulanssjukvården i Region Gävleborg