Fast vårdkontakt

Region Gävleborg inför fast vårdkontakt inom hälso- och sjukvården. Syftet är att samordna patientens vårdkontakter för en bättre kontinuitet och högre trygghet. Detta är ett ansvar enligt lag och ett prioriterat arbete under 2018 och 2019.

Vad är fast vårdkontakt?

En fast vårdkontakt är en utsedd person som ser helheten och tar ansvar för samordningen av patientens vård.

De flesta patientklagomålen till vården handlar om bristande information och kontakt. Därför har alla patienter enligt lag getts rätten att begära, eller bli erbjudna, en fast vårdkontakt inom hälso- och sjukvården. Patienten har möjlighet att få tillgång till en fast vårdkontakt även i ett annat landsting än där han eller hon är bosatt.

Lagen om rätten till en fast vårdkontakt gäller även privata vårdgivare.

Ökad patientsäkerhet

Många patienter upplever att de varken blir sedda eller hörda, och att det uppstår problem när vården inte samordnas mellan olika enheter och vårdgivare.

Genom fast vårdkontakt kan hälso- och sjukvården säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet och samordning i vården tillgodoses.

Det leder i förlängningen till en ökad patientsäkerhet.

Nyheter