Dokument och bestämmelser

Dokument och bestämmelser om Fast vårdkontakt.

Dokument

Bestämmelser

Bestämmelser om fast vårdkontakt finns i både hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen: