Frågor och svar om dokumentation och registrering

Här kan du läsa frågor och svar om Fast vårdkontakt. Hör av dig om du har fler frågor.

Frågor och svar

Fast vårdkontakt registreras i befolkningsregistret så att både specialist- och primärvård ska kunna ta del av uppgiften att det finns en Fast vårdkontakt. Dokumentation om det man kommit överens om görs i journal, PMO eller Melior.

I Melior används aktivitet/anteckningsmall Fast vårdkontakt. Den finns under "ny anteckning" och ska registreras under aktuellt vårdtillfälle. Mallen kan även ligga under mottagningsbesök, beroende på om den fasta vårdkontakten finns på mottagning i stället för på vårdavdelning. Mallens sökord bygger på det kartläggande samtalet.

I PMO finns från och med mars 2019 en checklista för Fast vårdkontakt. Den ligger under "checklistor". Även här bygger checklistans sökord på det kartläggande samtalet.

Ja, det syns under patientkoder, under förutsättning att den som gjorde registreringen i befolkningsregistret även uppdaterade informationen till PMO. Dokument om hur det uppdateras finns i Platina.

PMO - Uppdatering patientdata (inkl listning, avisering, fast vårdkontakt)

Det finns ingen direkt motsvarighet till hur det syns i PMO på patientöversikten. För att finna den fasta vårdkontakten, sök i Befolkningsregistret. Tidigare låg Fast vårdkontakt under allmänna uppgifter men det plockades bort när dokumentationsmallen skapades. För att enkelt se i journalen vad som är dokumenterat så kan man skriva "Fast vårdkontakt" i sökrutan.

Fast vårdkontakt dokumenteras i Melior i en mall som heter "Fast vårdkontakt". Den skapas under aktuellt vårdtillfälle. Inga journalanteckningar under "Fria aktiviteter".

Journalmallarna/anteckningen bygger på det kartläggande samtalet och checklistan för det. Utgå från den så blir det ett täckande underlag för samtalet.

Den informationen finns i Befolkningsregistret. Har patienten sagt ja till Fast vårdkontakt och gett sitt samtycke så läggs informationen in där. I Befolkningsregistret syns vad den fasta vårdkontakten heter och på vilken enhet som den fasta vårdkontakten jobbar. Behöver man komma i kontakt med den personen så ring eller sök i journal på aktivitet/anteckning Fast vårdkontakt för att se vad som överenskommits eller vad som behöver samordnas.

Ett enkelt sätt är att använda informationsbladet "Fast vårdkontakt". På den finns plats för att anteckna namn på den fasta vårdkontakten, kontaktuppgifter samt vad man kommit överens om. Block finns att beställa på Samverkanswebben. Du kan också upplysa patienten om möjligheten att läsa sin journal på nätet via 1177.