Vad händer nu?

Följ det fortsatta införandet av fast vårdkontakt. Aktiviteter och lägesrapporter.

  • Införandet har planerats sedan 2016, och en övergripande rutin togs fram under 2017. Rutinen är gemensam för hälso- och sjukvården och beskriver ansvar och roller när en fast vårdkontakt utses.
  • En processledare har utsetts med uppgift att leda implementeringen av Fast vårdkontakt under 2018.
  • Verksamhetscheferna har nu ansvaret för att respektive verksamhet eller vårdenhet tar fram lokala rutiner och beskrivningar efter de egna förutsättningarna. 
  • Lokala implementeringsledare fungerar som stöd i det arbetet.

Nyheter