Behandla

Undersökning och behandling

Varje verksamhet undersöker och behandlar naturligtvis den drabbade utifrån de uppkomna skadorna och sin egen profession.

Var noga med att förklara varje form av undersökning och behandling du gör; vad du ska göra, hur och varför.

Läkarundersökningen genomförs i närvaro av vittne om patienten så godkänner, så att detta kan utgöra underlag för ett rättsintyg om polis, åklagare eller domstol skulle begära det. Den ska vara noggrann, tillfället kommer inte igen, och det som inte har dokumenterats initialt kan vara omöjligt att dokumentera senare.

Inläggning eller skyddat boende

Om patientens tillstånd kräver medicinsk eller psykiatrisk sjukhusvård ska den erbjudas det som vilken annan patient som helst. Kräver tillståndet inte inläggning så försök erbjuda detta om möjligheten finns. Detta för att ge några timmars lugn inför ett eventuellt beslut om att förändra sin situation, vara bland kunnig personal vid en krisreaktion eller för att ge tid för vissa skador, som till exempel blåmärken, att bli mer markanta.

Behöver eller vill patienten inte bli inlagd, försäkra dig om att patienten har någonstans att ta vägen. Vid behov hjälp till att förmedla kontakt till polis, socialtjänst eller kvinnojour om patienten behöver skyddat boende eller annan hjälp.

Psykosocialt stöd

I behandlingen ingår att erbjuda möjlighet till psykosocialt stöd.

Kontakta psykosocialt team inom din verksamhet, och säg att terapeut kommer att kontakta patienten om du får patientens tillstånd till detta.

Finns inte kurator/psykolog/psykiatrisjuksköterska inom verksamheten så erbjud möjligheten till kontakt med socialtjänst, kvinnojour eller liknande.