Dokumentera

För den fortsatta juridiska processen är det viktigt att de skador som patienten har dokumenteras på ett professionellt sätt och som också är användbart i en eventuell framtida rättegång.

  • Fotografera skadorna. 
  • Fotografera även kläder och tillhörigheter. 
  • Fyll i rättsintyg utförligt för eventuellt kommande juridisk process.

Var noggrann med att dokumentera i patientens journal.

För MVC/BVC - dokumentera inte i barnets journal om det gäller föräldern.

Om skadedokumentation - film från Västra Götalandsregionen