Vuxenhabilitering

Vuxenhabiliteringen är en specialistverksamhet med särskild kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Vi är ett komplement till primärvårdens och kommunens habiliteringsansvar.

Vi har personens behov och önskemål som utgångspunkt. Målet är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och vara delaktiga i samhället.

Vuxenhabiliteringen arbetar i tvärprofessionella team och ger samordnade insatser utifrån ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt synsätt.