Om palliativ vård

Palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov benämns specialiserad palliativ vård och utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.

Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Allmän palliativ vård och omsorg kan och ska skötas inom olika vårdformer såsom akutsjukhus och kommunala vård- och omsorgsboenden.

Palliativ vård ingår som en del av all vård och både allmän och specialiserad vård kan ges oavsett var patienten vårdas; på sjukhus, särskilda boenden, korttidsboenden och i hemmet.

För att bli ansluten till ett av våra palliativa team krävs en remiss av läkare. Patienten ska ha symtom av sin sjukdom och vara i behov av specialiserad palliativ vård. Remiss till palliativa teamen skrivs på särskild remiss som finns i journalsystemet Melior. För snabbare bedömning kan remissen faxas till respektive team.