RACT/CM Gävleborg

I Gävleborg arbetar länets kommuner och vuxenpsykiatrin med samordnad vård och stöd med ett helhetsperspektiv enligt metoden RACT. Den som arbetar utifrån RACT kallas case manager (CM).

Här finns information i första hand för de som utbildar sig till CM, verksamma CM:are och deltagare i styrgrupperna

Kalender och schema

  • Kalender - aktiviteter i projektet som styrgruppsmöten, metodhandlending och utbildningar.

Styrande dokument

Uppdragsbeskrivning CM - övergripande implementeringsplan

Överenskommelse om ansvarsfördelning och samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning - 01-174491

Handlingsplan 2018 för utveckling insatser inom området psykisk hälsa