Kontakt - RACT/CM

Funktionsbrevlåda

ract@regiongavleborg.se

Samordnare

Jenny Blom Halling
jenny.blom.halling@regiongavleborg.se
026-53 17 16
073-082 55 17
Postadress: Ledningsstöd budstation 71, Gävle sjukhus, 801 87 Gävle
Besöksadress: Gävle sjukhus, ingång 12

Samordnarnas uppdrag

Samordnarna är anställda av länets vuxenpsykiatri samt länets 10 kommuner i samverkan. Samordnarna får uppdrag från, samt sammankallar styrgrupp Gästrikland och styrgrupp Hälsingland.

Samordnarna är övergripande resurspersoner för samtliga deltagare och verksamheter i styrgruppen, sakkunniga i ämnet, omvärldsbevakare och utbildningsansvariga. Samordnarna har även på uppdrag från ledningsgrupp överenskommelse psykisk hälsa att arbeta för att samtliga kommuner deltar i implementeringsprocessen och utbildar CM:are för att tillgodose behovet hos samtliga Gävleborgs brukare inom målgruppen.

Styrgrupper

Se styrgruppens uppdrag och medlemmar.