Vårdhygien

Vårdhygiens uppgift är att förhindra uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdhygien är en rekommenderande enhet. Arbetet syftar till god hygien i vård- och omsorgsverksamheter.