Provtagning vid hälsoundersökning

Hänvisning av nyanlända sker i första hand till asyl- och migranthälsan. Asyl- och migranthälsan har huvudansvaret för provtagning och samordning vid hälsoundersökningar.

De prover som ska tas vid hälsoundersökningen ordineras av läkare vid asyl- och migranthälsan som sedan går igenom provsvaren. Läkarbesök som behövs med anledning av positiva provsvar genomförs av läkare på asyl- och migranthälsan i Söderhamn. 

Om läkare på asyl- och migranthälsan inte kan hantera detta själva, på grund av ökat flöde och alltför lång väntelista, kommer remisser för läkarbesök att skickas enligt information i dokumentet Eskalering av flyktingar från Ukraina – Platina id 01-660516 (pdf) 

Provtagning

 • Flyktingscreen alla: (Hepatit B och C, HIV, syfilis)
 • Rubella: Alla kvinnor 6-45 år. Erbjud vaccin för 300 kr om patienten är ovaccinerad.
  OBS! Det är viktigt att dokumentera i hälsoundersökningens kommentarsfält om de vill ha vaccinationen till ett pris av 300 kr.
 • QTF/IGRA(Quantiferon): > 2 år (fyllda 2 år) tas på alla från Ukraina och Ryssland.
 • PKU: < 8 år (ej fyllda 8 år)
 • PPD: < 2 år (ej fyllda 2 år) 
 • Faecesprov: Maskägg och cystor på barn < 6 år (ej fyllda 6 år) 
 • Gravid utan kontakt med mödravården (MVC): Etablera MVC-kontakt. 
 • Pulm-RTG: Utförs i samband med läkarbesök för de med förhöjt IGRA/QTF-svar.
 • (Allmän odling och MRSA vid sjukhusvård inom de senaste sex månaderna och/eller klinisk misstanke).

Positiva Quantiferon (Tuberkulostest) på män > 25 år och kvinnor > 35 år (de som högst troligt inte behöver remitteras till infektionskliniken) kan tas om hand på  en hälsocentral.

Vikt på vuxna och vikt och längd på barn registreras under mätvärden i journallistan till vänster. Mätvärden – Ny – kroppsmått – vikt/längd – fyll i – signera.

Rutin: Undersökning och handläggning av provsvar vid hälsoundersökning (pdf)

Dokumentation och frikod

All dokumentation sker i PMO under asyl- och migranthälsa. Proverna ställs också till asyl- och migranthälsan. Detta i syfte att få en sammanhållen kedja för uppföljning samt för att kunna debitera Migrationsverket på rätt sätt.

Använd frikod 100096.

Rutin

Detaljerade instruktioner finns i dokumentet Hälsoundersökningar asylsökande och nyanlända från Ukraina, Asyl- och Migranthälsan – Platina id 09-658403 (pdf)