Digitala vårdmöten

Region Gävleborg kommer att införa vårdtjänster online via en digital plattform. Vårdsökande i länet får då möjlighet att kontakta all öppenvård genom chat, ljud eller videosamtal.

 

Egen, digital eller fysisk vård

I den digitala vårdmottagningen kan invånare svara på frågor om sina besvär och därefter hänvisas till lämplig vårdgivare; antingen i digitala möten som chatt eller videosamtal, eller till ett fysiskt vårdmöte. Är besvären lindriga kan man i stället få råd om egenvård.

Den vårdsökande kan nå vården antingen via 1177.se/gavleborg, via Region Gävleborgs webbplats eller genom att gå direkt till den egna webbsidan som är mobilanpassad. 

Vissa vårdärenden gör patienten i hemmet

Med den digitala vårdmottagningen kommer vissa vårdärenden kunna skötas hemifrån och vården blir mer tillgänglig bland andra för dem som har långa avstånd till vården. 

Den nya tekniken kan också avlasta vårdpersonalen vad gäller administration. Dokumentationen i samband med det digitala vårdbesöket underlättas liksom dialogen mellan olika vårdgivare, vilket gör att behovet av remisser minskar. 

Mer information

Frågor och svar om Digitala vårdmöten

Du kan skicka in egna frågor till hälso- och sjukvården, infohos@regiongavleborg.se

Om God och nära vård på Samverkanswebben

 

Nyheter