Ansluta dig till e-handel

Region Gävleborg har valt att använda Visma Proceedo som beställningssystem. Systemet erbjuder flera olika anslutningsmöjlighet inom order och faktura.

Är du avtalsleverantör till Region Gävleborg och vill ansluta dig till systemet, kontakta e-handelsteam@regiongavleborg.se.

Faktura

Det finns ett antal alternativ för elektronisk fakturering. Ni kan använda Visma Proceedo Supplier Center™ för skapande av webbfakturor. Ni kan även integrera ert faktureringssystem med Visma Proceedo baserat på formaten Fulltextfaktura, Svefaktura 1.0, Svefaktura 2.0 (Peppol BIS 5A), PEPPOL BIS Billing 3.0, EHF, cXML, FINVOICE, e2b XML (Norsk standard), OIO XML (Dansk standard), OIO UBL eller EDIFACT D96. Visma Proceedo samarbetar även med ett antal operatörer som kan leverera passande alternativ för ert företag. Aktuella operatörer i dagsläget är InExchange, Pagero, Crediflow, Fakturaportalen Kofax Invoice Portal (före detta Lexmark Expert Systems), Visma SPCS, Swedbank, TietoEnator, Basware, BGC (SEB, Handelsbanken, Danske Bank) och Evry.

Inköpsorder

Order kan sändas via e-post eller integrerat till ert orderhanteringssystem baserat på formaten EDIFACT D96, cXML, xCBL, SFTI Sveorder 2.0, PEPPOL BIS Ordering 3, EHF eller Sveorder BIS 28A (Peppol).

Katalog

En elektronisk katalog innehållande avtalat sortiment kan baseras på Proceedoformaten PRO FF V6, PRO XML CAT V6, Svekatalog, EDIFACT D96 PRICAT, EHF eller PEPPOL BIS Catalogue without response 3.

Punch-out

Integration mellan leverantörens webbutik och Proceedos inköpsmodul baserat på OCI 3.0 eller 4.0 eller Visma Proceedo cXML.

Ordererkännande/orderbekräftelse

Visma Proceedo stödjer integrerad ordererkännande/orderbekräftelse baserad på EDIFACT D96, xCBL format, Sveorder BIS 28A med ordersvar (Peppol), PEPPOL BIS Ordering 3 eller EHF. Orderbekräftelser kan även manuellt skapas i Supplier Center™.

Leveransavisering

Visma Proceedo stödjer integrerad leveransavisering baserad på EDIFACT D96 format, Sveleveransavisering BIS 30A Despatch Advice (Peppol), PEPPOL BIS Despatch Advise 3 eller EHF.

Kommunikation

Faktura-, order-, orderbekräftelse-, leveransavisering- och katalogintegrationer baseras på FTP, SFTP, HTTP, PEPPOL eller HTTPS-kommunikation. Filer kan även postas manuellt via Visma Proceedo Supplier Center™.