Bredband på landsbygden – viktig fråga i Gävleborg

I bredbandsprojekten Fiber till Gävleborg bygger länets kommuner fiber för att öka möjligheten för företag och invånare att få tillgång till snabbt bredband. Den nationella bredbandsstrategin, första gången presenterad 2009, är vägledande för det arbetet. För en tid sedan presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi.

Foto: Marie Engström

– Eftersom det nu finns uppdaterade mål så blir det också delvis andra förutsättningar för arbetet framåt, också för oss i Gävleborg, säger Bengt Valdemarsson, bredbandskoordinator, Region Gävleborg.

Den nya bredbandsstrategin har som mål att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Ytterligare ett mål är att hela Sverige år 2023 bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet, och vidare att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband 2025. Det sistnämnda innebär att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s, 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s samt 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

- Det här gör att vi måste kunna visa för den nationella nivån var vi har våra utbyggnadsbehov för att kunna nå målen i den nya nationella bredbandsstrategin, förklarar Bengt Valdemarsson, bredbandskoordinator, Region Gävleborg.

Hur ska det gå till?

- Vi behöver exempelvis ha kunskap om var i Gävleborg vi saknar möjligheten till leverans av 1 Gbit/s till befolkningen och till företag, så kallade vita fläckar, säger Bengt Valdemarsson. För att upptäcka var de vita fläckarna finns, jobbar vi bland annat med Täckningskollen. Den innebär att kommunerna gör mätningar via sopbilar för att se var mobiloperatörerna yttäcker i dagsläget.

- Vi kommer också att behöva teknikneutrala lösningar för att klara målen, menar Bengt Valdemarsson. I praktiken innebär det att vi behöver använda oss av både fiber- och radiolösningar där vi av ekonomiska skäl inte kan dra fiber. Dessutom kommer vi att behöva mer statligt stöd för att klara den utbyggnad som vi ser framför oss, och som vi har behov av.

PTS och Bredbandsforum inbjudna till samtal

På den nationella nivån finns Post- och telestyrelsen, PTS, som är den myndighet som bland annat övervakar området elektronisk kommunikation i Sverige.

Här finns också bredbandsforum, som är en viktig del av bredbandsstrategin. Forumet ska främja samverkan kring bredbandsutbyggnad. Företag, myndigheter och organisationer möts i bredbandsforum för att tillsammans hitta lösningar som ökar tillgången till bredband i hela landet. Bredbandsforum leds av en styrgrupp där statsrådet Peter Eriksson, med ansvar för digitaliseringsfrågor, är ordförande.

– För att få veta mer om vad som nu sker på den nationella nivån bjöd vi in både, PTS, och Bredbandsforum, till ett av våra möten med samverkansgruppen, berättar Annica Aneklev, bredbandskoordinator, Region Gävleborg.

Landsbygdsgruppen ska lämna förslag

En viktig fråga för Gävleborg är hur man på landsbygden ska klara av nå målet att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/ 2025. Kristina Lindbom, Bredbandsforum, förklarar:

- Just nu pågår flera aktiviteter för att stödja det fortsatta arbetet. En av dessa aktiviteter är bildandet av Landsbygdsgruppen, som framöver ska lämna ett förslag till hur bredbandsutbyggnaden där skulle kunna se ut, säger Kristina Lindbom. Till exempel hur olika aktörer kan arbeta tillsammans, hur kommersiella lösningar kan möjliggöras så effektivt som möjligt, och beskriva var det bedöms blir svårt att göra en utbyggnad på kommersiell grund.

Utreder kommuners roller

PTS har ett aktivt ansvar för bredbandsstrategin genom ett antal långsiktiga uppdrag från regeringen, bland annat att analysera utvecklingen och kommunicera bredbandsstrategin.

- Vi har också flera mer kortsiktiga uppdrag som pågår just nu, förklarar Maria Sörman, PTS. Exempelvis arbetar vi med att föreslå en utformning av hur ett framtida bredbandsstöd kan se ut, vilket ska vara klart 15 november. Vi utreder också kommuners roller på bredbandsmarknaden och fram till juni 2018 kartlägger vi hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband, bland annat hur tillståndsprocesser kan förenklas och göras snabbare.