Bredbandsläget i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

Fiberstaden bygger ut fibernätet på uppdrag av både Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samt ansvarar för drift och underhåll. Bia Larsson på Fiberstaden berättar om bredbandsutbyggnaden.

Hej, Bia Larsson på Fiberstaden som bygger ut fibernätet på uppdrag av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

Hur jobbar ni med bredbandsutbyggnaden i de båda kommunerna?
Fiberstaden bygger ut fibernätet på uppdrag av både Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samt ansvarar för drift och underhåll.

Utbyggnaden finansieras av kommunerna och de söker aktivt ekonomiskt stöd hos både Tillväxverket  och Jordbruksverket.                                                        

– Det är ett otroligt stort tryck och efterfrågan. Vi kommer framöver helt att fokusera på att arbeta i områden, detta så att vi når många samtidigt istället för enstaka förtätningar. Det går då ut samma erbjudande till alla inom aktuellt område. Nyckelfärdigt för att alla ska ha samma möjlighet att ansluta sig, säger Bia Larsson på Fiberstaden.

Vilken är kommunens roll i bredbandsutbyggnaden?
Förutom ägandet så jobbar kommunen för att så många som möjligt av kommunens invånare ska ha tillgång till fiberoptiskt bredband och satsar under tre år 51 miljoner på bredbandsutbyggnad. 

Till det kommer ytterligare cirka 20 miljoner i statliga bidrag så den totala summan är drygt 70 miljoner.

– Det är viktigt att alla har tillgång till ett snabbt bredband, det ökar möjligheten att leva, verka och bo här, säger Bia Larsson.

Vilka är eller har varit den största utmaningen för utbyggnaden av bredbandet?
– Tidigare var efterfrågan inte så stor och få hade behov av fiber. De flesta var nöjda med sin ADSL uppkoppling. Men sedan några år tillbaka frågar man inte längre om man kan få en fiberanslutning utan när. Alla vill bli anslutna nu, säger Bia.

Behovet fortsätter att öka också i takt med att Telia lägger ner sina stationer. Merparten av de anslutningar som är kvar är idag fastigheter som ligger i glesbygden.

– Dessa kommer att vara svåra att få med främst av kostnadsskäl, säger Bia Larsson.

Hon berättar om några utmaningar kommunen har nu: att få fram resurser som kan utföra utbyggnaden. Det är även långa väntetider för vissa tillstånd som behövs.

– Tyvärr är väntetider för tillstånd hos främst Trafikverket orimligt långa, drygt 6 mån, säger Bia.

En annan utmaning Bia Larsson beskriver är det kan finnas risk att material inte kommer att finnas att beställa när de väl ska gräva och lägga fiber.

– En viktig del som också kan vara en utmaning är att säkra avtal med privata markägare, säger hon.

Om du får framtidsspana: Vilka möjligheter ser du med ett snabbt bredband i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner i framtiden?
– Det är viktigt för kommunerna med bra och snabb kommunikation för att vara attraktiva även i framtiden. Framöver kommer till exempel Internet of things (IoT) och välfärdsbredband att bli två viktiga delar för kommunerna att arbeta med, säger Bia Larsson på Fiberstaden.

Läs mer om Nordanstigs bredbandsarbete på kommunens webbplats.
Läs mer om Hudiksvalls bredbandsarbete på kommunens webbplats.


 Fiber till Gävleborg

Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner deltar i samverkansprojektet Fiber till Gävleborg. Tillsammans bygger Region Gävleborg och länets kommuner fiber för cirka 212 miljoner i länet under åren 2015-2020. Målet är att öka möjligheten för cirka 3000 små och medelstora företag i länet att få tillgång till snabbt bredband. 
Med ett snabbt bredband kan fler starta företag och befintliga företag kan finnas kvar och utvecklas.

Fiber till Gävleborg-projekten medfinansieras av kommunerna, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Inom projektet ansluter vi inga fastigheter men vi drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet via accessnät.

För mer information besök Fiber till Gävleborg-projektens webbplats