Fiber Till Landsbygd för 100 miljoner – Tomas i Myre var först

Sandnets projektet Fiber Till Landsbygd är en del av den bredbandsstrategi som finns på både statlig, regional och kommunal nivå. I Sandviken går den bland annat ut på 90 procent av invånarna i Sandvikens kommun år 2020 ska ha tillgång till fiber. Att jämföra med dagens drygt 70 procent.

Jan Persson, affärsområdeschef på Sandnet som är en del av Sandviken Energi, förklarar:

- För några år sedan, när intresset för höghastighetsanslutningar även till hemmen tog fart på allvar, kom önskemål om detta från de politiska instanserna i Sandviken. Vi hade möten för att dra åt samma håll. I ett första skede satsade vi på tätorterna, där flest människor bor och de bor nära varandra. Nästa steg är landsbygden.

Därför står de där i Myre den här dagen.

Läs hela artikeln på Sandviken Energis webbplats

Fotograf: Ulf Berglund