Åmot

Fler gävleborgare har fått tillgång till snabbt bredband

Utbyggnaden av bredband i länet fortsätter. Nu har 90 procent av hushållen och 83 procent av företagen i länet tillgång till snabbt bredband (1 Gbit/s).

Det visar årets bredbandskartläggning från Post- och Telestyrelsens (PTS). Motsvarande siffror för hela Sverige är 93 procent av hushållen och 88 procent av företagen.

I Gävleborgs län har Gävle kommun, Sandvikens kommun och Ljusdals kommun kommit längst i arbetet med att bygga snabbt bredband till hushåll och företag. När det gäller bredbandsutbyggnaden i glesbygd har Sandvikens kommun, Bollnäs kommun och Ljusdals kommun lyckats bäst.

- Ett väl fungerade bredband är en förutsättning för att människor ska kunna bo och verka i Gävleborgs län. Exempelvis kan samhällsservice allt oftare nås digitalt för dem som vill och kan. Bredband öppnar även nya möjligheter för företag och organisationer, inte minst på landsbygden. Bredbandsfrågan ligger därför högt på vår agenda, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande i hållbarhetsnämnden Region Gävleborg.

Region Gävleborg jobbar aktivt med samordning och planering kring länets bredbandsutbyggnad. Region Gävleborg är sammankallande för länets samverkansgrupp för bredbandsfrågor där Länsstyrelsen Gävleborg och länets alla kommuner deltar. Till mötena bjuds olika aktörer in som är betydande för utbyggnaden.

- Det finns ett stort engagemang i länet kring bredbandsfrågorna, vilket är bra, men vi ser också att det behövs mer statliga medel för att säkerställa en utbyggnad till alla länets invånare och företag. säger Fredrik Åberg-Jönsson.

Nya mål för bredbandsutbyggnaden

Region Gävleborg har antagit en regional plan för bredband år 2019-2025. Arbetet med planen har skett i nära samarbete med Länsstyrelsen och länets kommuner.

Målsättningen med planen är att:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag i Gävleborg ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • År 2023 bör hela Gävleborg ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
  • År 2025 bör hela Gävleborg ha tillgång till snabbt bredband, vilket innebär att:
    - 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
    - 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
    - 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

- Det är utbyggnaden på landsbygden som kostar mest pengar och det är också här som vi har vår största utmaning. Vi fortsätter att arbeta för en utbyggnad och för att få mer statliga medel till länet, säger Annica Aneklev, regional bredbandskoordinator, Region Gävleborg.

Läs planen i sin helhet

Tillgång till fast bredband 1 Gbit/s 2019

2018 års siffror inom parantes.

Gävleborg
Företag 83 procent (77 procent)
Hushåll 90 procent (87 procent)

 

Bollnäs kommun
Företag 87 procent (78 procent)
Hushåll 92 procent (87 procent)

Gävle kommun
Företag 92 procent (91 procent)
Hushåll 97 procent (96 procent)

Hofors kommun
Företag 51 procent (50 procent)
Hushåll 79 procent (78 procent)

Hudiksvalls kommun
Företag 77 procent (74 procent)
Hushåll 85 procent (83 procent)

Ljusdals kommun
Företag 92 procent (89 procent)
Hushåll 93 procent (90 procent)

Nordanstigs kommun
Företag 63 procent (45 procent)
Hushåll 71 procent (56 procent)

Ockelbo kommun
Företag 47 procent (44 procent)
Hushåll 67 procent (63 procent)

Ovanåkers kommun
Företag 75 procent (64 procent)
Hushåll 83 procent (77 procent)

Sandvikens kommun
Företag 88 procent (79 procent)
Hushåll 95 procent (91 procent)

Söderhamns kommun
Företag 77 procent (71 procent)
Hushåll 82 procent (77 procent)

 

Om PTS mobiltäcknings-
och bredbandskartläggning 2020

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta.

PTS kartläggning finns på https://statistik.pts.se. Underlaget finns också tillgängligt i form av en karta på bredbandskartan.se.

Mer information: Bredband