Hallå där …

… Annica Aneklev och Bengt Valdemarsson, ansvariga för Region Gävleborgs regionala utvecklingsarbete inom digital infrastuktur (bredband).

Vad är egentligen Region Gävleborgs roll i bredbandsutbyggnaden?
- Syftet med bredbandsarbetet är i korta drag att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande och effektiv förvaltning, säger Annica Aneklev.

Hur då?
- Vi arbetar exempelvis med övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågorna på både nationell och regional nivå. Vi fungerar dessutom som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i vårt län för både offentliga och privata aktörer. En stor del av arbetet handlar också om att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor, förklarar Annica.

Varför är det viktigt att företagen och hushållen har tillgång till snabbt och säkert bredband?
- Jag skulle vilja påstå att tillgången till bredband är en förutsättning för att nya företag ska både vilja och kunna etablera sig i länet, och att befintliga företag faktiskt ska kunna finnas kvar och utvecklas, menar Annica. När det gäller den enskilde länsinvånaren ger bredband tillgång till en rad viktiga vardagstjänster, till exempel trygghetslarm, vård i hemmet, distansstudier, resfria möten, kultur och mycket annat. En bra tillgång till ett snabbt och stabilt bredband är helt enkelt avgörande för länets positiva utveckling, och ses i dag som en lika viktig infrastruktur som väg-, vatten- och elnät.

Vad händer härnäst på bredbandsfronten i Gävleborg?
- Just nu väntar vi på att Post- och telestyrelsen, PTS, ska publicera sin årliga kartläggning över hur långt Sverige har nått i bredbandsutbyggnaden, säger Bengt Valdemarsson. Utifrån kartläggningen får vi statistik för vårt län och våra kommuner. Därmed kan vi se hur långt vi har kommit i bredbandsutbyggnaden till länets företag och hushåll.

Hur ska jag göra om jag funderar på att dra in bredband i mitt hus eller till mitt företag, kan ni hjälpa mig då?
- Eftersom Fiber till Gävleborg-projekten drar fiber fram till orterna, men inte ansluter fastigheter, så rekommenderar jag dig att ta kontakt med din kommun och fråga hur utbyggnadsplanerna ser ut där du bor, förklarar Bengt. Om det inte finns en utbyggnad planerad kan du öka dina möjligheter genom att tillsammans med övriga grannar lämna in en intresselista till bredbandsaktörerna och på så sätt visa på ortens efterfrågan. En annan möjlighet är att du söker medel från Länsstyrelsen för att genomföra en utbyggnad på egen hand tillsammans med dina grannar.


Visste du att…

Under 2017 kommer Region Gävleborg och kommunerna att göra mätningar av mobiltäckningen i länet. Väskor, med tio mobiltelefoner per väska, ska åka med länets sopbilar på deras rutter i kommunerna, detta för att få en verklig bild av mobiltäckningen i varje kommun.
De operatörer som mäts är Telia, Telenor, Tele2 och Tre och mätningen omfattar 2G-, 3G- och 4G-näten. Genom analysverktyget Täckningskollen går det att se vilken operatör som har bäst täckning inom ett visst område och även i vilka områden mobiltäckningen brister eller helt saknas. Resultatet kommer att presenteras i höst.


Vad är Fiber till Gävleborg?

  • Fiber till Gävleborg är ett samlingsnamn för flera bredbandsprojekt som ägs och koordineras av Region Gävleborg.
  • Fiber till Gävleborg-projekten drar fiber fram till orterna men ansluter inga fastigheter.
  • Tillsammans med kommunerna ska Region Gävleborg under åren 2015-2020 bygga fibernät för 212 miljoner kronor, och öka möjligheten för cirka 3 000 företag att få tillgång till snabbt bredband.
  • Projekten finansieras av kommunerna, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel.
  • Status just nu: Region Gävleborg inväntar beslut från Tillväxtverket som gäller ”Fiber till Gävleborg 3”, vilket är det tredje projektet som startas sedan oktober 2015. Ett fjärde projekt planeras under 2019/2020.
  • Läs mer om Fiber till Gävleborg.