Energi och klimat

Ett hållbart energisystem kräver att produktionen ställer om och att konsumtionen minskar. Region Gävleborgs energikontor (Ekocenter) arbetar därför för att öka effektiviteten, minska konsumtionen av energi samt utöka andelen förnybar energi i våra elnät.

Exempelvis kommer Region Gävleborg att fortsätta utveckla konstruktiva samarbeten avseende energieffektiviseringar och -besparingar tillsammans med relevanta aktörer, inte minst länets näringsliv.

Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag? Och därmed minska kostnaderna för energi? Region Gävleborgs energikontor hjälper och vägleder dig i ditt energiarbete.

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Visade energikartläggningen på åtgärder som kräver investeringar? Vill ni jobba mer systematiskt med energifrågan? Vill ni utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar? Nu kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som leder till en energieffektiv investering.

Energimyndigheten - inför en energieffektiv investering