Cirkulär ekonomi

Region Gävleborg är en av de aktörer som deltar i satsningen Hållbarhet värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller. Enkelt uttryckt handlar den om att skapa förutsättningar för en mer hållbar näringslivsverksamhet i Gävleborg.

Satsningen riktar sig till små och medelstora företag samt offentlig sektor. Genom att ge dessa verktyg för att arbeta med cirkulära affärsmodeller ska projektet skapa förutsättningar för  ökad lönsamhet i Gävleborg. Det ska även bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Inom ramen för projektet har två fördjupningsområden identifierats, dessa är: 

  • Utveckling och implementering av cirkulära affärsmodeller i och tillsammans med länets företag.
  • Kartläggning av materialflöden för att skapa en marknad för begagnat material.

Projektet leds av RISE/Fiber Optic Valley. Deltar i satsningen gör även aktörer så som Högskolan i Gävle och Triple Steelix 2.0. Strukturerade och organiserade samverkansformer mellan aktörer i offentlig sektor, forskning och utveckling samt näringsliv är nämligen nödvändig för en hållbar samhällsutveckling. 

Satsningen, som sträcker sig till år 2021, har beviljats medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Gävleborgs avdelning för regionala utvecklingsmedel.