Miljötinget

Miljötinget är Nordens största miljökonferens för unga, av unga, med unga och arrangeras årligen av Region Gävleborg och Region Dalarna.

Syfte är att öka intresset, kunskapen och engagemanget bland unga kring hållbar utveckling. Samtliga skolungdomar i Gävleborgs och Dalarnas län i årskurs nio och gymnasiet ges möjlighet att delta på Miljötinget. Stommen till Miljötinget är programrådet. Programrådet består av 25 ungdomar, deltagare från tidigare års ting, som planerar årets program, marknadsför och genomför Miljötinget.

Mer information 

Läs mer på Miljötinges webbplats