Pågående sociala investeringar

Styrka hela livet i Hudiksvalls kommun

Styrka hela livet är initiativet som ska få äldre i Hudiksvall att röra mer på sig. Under ett år kommer 80–90-åringar få möjligheten att träna upp sin balans och muskelstyrka. Förhoppningen är att detta ska minska antalet benbrott och fallolyckor. Bakom initiativet står Hudiksvalls kommun.

Jan, 85 år: ”Jag har fått lite bättre balans, och har lättare att gå”

Läs på recept i Gävleborg

Barn med språkstörning behöver extra mycket stöd för att utveckla sitt språk. Från och med i höst kommer Region Gävleborg därför att testa en ny metod för högläsning - Läs på recept.

Läs på recept är ett samarbete mellan logopedenheten på Gävle sjukhus och Kultur Gävleborg och riktar sig i första hand till barn i förskoleåldern med språkstörning.

Avslutade sociala investeringar

Förenade i rörelse i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Förenade i rörelse är insatsen som ska få barn och unga att röra på sig mer. Under ett år kommer barn i årskurs 3 på Iggesunds skola och Gnarps skola att få testa på idrott och andra aktiviteter på raster samt efter skoltid.

Förenade i rörelse är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun samt Gävleborgs Idrottsförbund. Den riktar sig till barn i årskurs 3 på Iggesunds skola och Gnarps skola.