Kontakt

  Jofen Kihlström
Avdelningschef FoU Välfärd
jofen.kihlstrom@regiongavleborg.se
026-53 13 24
  Tord Fredriksen
Utredare 
tord.fredriksen@regiongavleborg.se
026-65 02 66
  Kaj Gustafsson
Utredare
kaj.gustafsson@regiongavleborg.se
026-65 02 63
  Ann Lyrberg
Utredare 
ann.lyrberg@regiongavleborg.se
026- 53 15 20, 072-523 26 31
  Karin Tillberg Mattsson
Forskningsledare
karin.tillberg.mattsson@regiongavleborg.se
026-65 02 64, 070-191 25 23
  Per Åsbrink
Projektmedarbetare deltid, arbetar annars inom Socialtjänsten i Gävle kommun.
per.asbrink@gavle.se
070-232 81 80
  Annette Östling
Administratör
annette.ostling@regiongavleborg.se
026-66 47 56
  Oskar Andersson
Utredare
oskar.andersson@regiongavleborg.se
026-15 76 04