Utskott - Nätverk Välfärd

Medlemmar och uppdrag i politiska Utskott under Nätverk Välfärd.

Uppdrag

Uppföljning, bollplank, revision- mest en "politisk avstämning" under tiden GU-ledningsgrupperna arbetar fram nya handlingsplaner och beslutsunderlag.

Riskbruk, missbruk och beroende

Yvonne Oscarsson, sammankallande
Eva Maria Andersson
Lennart Gard
Kenneth Axling
Tommy Berger

Äldre

Anders Jansson, sammankallande
Robert Sten
Jan-Åke Lindgren
Henrik Persson
Tommy Berger

Psykisk ohälsa

Lennart Gard, sammankallande
Åke Bertils
Anders Jansson
Kenneth Axling
Hanna-Karin Linck

Barn/unga

Gerd Olsson, sammankallande
Erica Engberg
Evelyn Klöverstedt
Signe Brockman
Hanna-Karin Linck

Överenskommet på Nätverk Välfärd 2015-10-09 och är bilaga till minnesanteckningar från det mötet.

Namnändringar 2016-02-26 – bilaga till det protokollet.