Smittskydd

Smittskydd Gävleborg arbetar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Smittskyddsläkare Shah Jalal

Smittskyddsanmälan

Regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för all sjukvårdspersonal. Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)


Nyheter från Smittskydd

Tidigare nyheter