Smittskydd

Smittskydd Gävleborg arbetar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Smittskyddsläkare Shah Jalal

Smittskyddsanmälan
Film - hur du gör en smittskyddsanmälan

 

 

Regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för all sjukvårdspersonal.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) - länk

 

 


Nyheter från Smittskydd

Tidigare nyheter