Apkoppor

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Provtagning och åtgärder

Apkoppor – provtagning och åtgärder Region Gävleborg (pdf)

Vårdhygienisk information

Apkoppor – vårdhygienisk information

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation om apkoppor – Folkhälsomyndigheten

Provtagning och åtgärder – Folkhälsomyndigheten