G

GAS Se Betahemolyserande grupp A streptokocker
Giardia Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Gonorré Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Gula febern Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.