HIV/STI - samordning

Kontaktperson Elaine Persohn
HIV/STI-samordnare telefon 026-15 51 50


Aktuellt

Effektiva metoder för att förebygga gonorré

Till dem som arbetar med hiv/STI-prevention och sexuell hälsa, inom t.ex. hälso- och sjukvård, forskning och ideella organisationer. faktablad Folkhälsomyndigheten

Anders Tegnell svarar på frågor

Vi vill tipsa om att Noaks Ark har publicerat en pod där statsepidemiolog Anders Tegnell svarar på frågor om hiv och coronaviruset covid-19, ni kan lyssna via denna länk.

Hiv- och STI-prevention och sexuell och reproduktiv hälsa för migranter

Litteraturöversikten sammanfattar det aktuella kunskapsläget om hiv- och STI-preventiva insatser riktade till migranter.

Handlingsplan

Handlingsplan för förebyggande av hiv/STI och oönskade graviditeter 2018-2021

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige

Region Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Uppsala och Västmanland bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige.

Syftet med kunskapsnätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge hiv/STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Kunskapsnätverkets organisation består av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/STI-samordnare samt en styrgrupp med respektive läns smittskyddsläkare. Aktiviteter som nätverket genomför är bland annat utbildningar, inspirationsdagar, workshops och informationskampanjer.

Om du vill komma i kontakt med nätverket, vänd dig till samordnaren för hiv/STI och sexuell hälsa. 

Verksamhetsberättelse kärngruppen 2019

Ledningsgrupp mot hiv/STI och oönskade graviditeter

Protokoll från ledningsgruppen 

Lokala hiv/STI-grupper i Gävleborg

Läs mer om lokala hiv/STI-grupper 

Statsbidrag

Ansökan verksamhets- och projektbidrag för hiv/STI-prevention. Ideella organisationer på regional och lokal nivå kan söka projektbidrag för hiv/STI-prevention 2022. Sista dag för ansökan 1 september 2021.

Folkhälsomyndigheten

Förordning om stadsbidrag

Utbildning

Broschyr/material

Kondomutbud

Affischer och annat material för klamydia.se 

Övrigt