Anpassade rekommendationer från 1 juni

Folkhälsomyndigheten har anpassat sina rekommendationer bland annat för inresande till Sverige samt kultur- och idrottsarrangemang.

Rekommendationer för inresande till Sverige

Folkhälsomyndigheten har anpassat rekommendationen till symtomfria personer som reser in till Sverige när det gäller att testa sig och isolera sig i en vecka efter ankomsten utifrån det epidemiologiska läget i omvärlden. Rekommendationen gäller från och med den 1 juni.

De nya rekommendationerna innebär att:

 • Svenska och utländska medborgare som reser in i Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, Storbritannien samt vissa tredjeländer behöver inte testa eller isolera sig efter hemkomst till Sverige.
 • För utomnordiska medborgare som inte är bosatta i Sverige krävs negativt covid-19-test för inresande till Sverige.
 • Resenärer från nordiska länder är undantagna och kan resa fritt och pendla över gränsen. De omfattas inte heller av Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering av symtomfria efter resa.
 • För resande från alla övriga länder än de som är undantagna på UD:s webbsida gäller fortfarande testning och isolering i en vecka efter ankomst till Sverige, även om man inte har symtom.
 • Fullvaccinerade utan symtom är undantagna från rekommendationen.

Anpassning av rekommendationer vid inresa i Sverige från 1 juni (Folkhälsomyndigheten)

Anpassningar kultur- och idrottsverksamhet

Anpassningar att för privatpersoner och verksamheter är bland annat:

 • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
 • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.
 • Fler personer än tidigare kan delta i religiösa evenemang och i kultur- och idrottsevenemang. Det innebär att fler personer till exempel kan delta i gudstjänster, gå på teater och på fotbollsmatcher inom ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställning. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.
 • Det blir möjligt att gå på restaurang och andra serveringsställen fram till 22.30
 • När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.

Anpassning av smittskyddsåtgärder (Folkhälsomyndigheten)