Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras.

Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten "Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli