Efter vaccination - fortsätt följa de allmänna råden

Det är en stor smittspridning i samhället. Därför behöver även du som är vaccinerad, fortsätta att följa de allmänna råden. Det är viktigt av följande skäl:

  • Det är fortfarande oklart hur länge du har kvar skyddet mot covid-19 efter vaccinationen.
  • Det kan finnas en viss risk att du, trots vaccination, kan bli sjuk, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

 

Allmänna råd

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
  • Testa dig vid symtom

Nationella allmänna råd - Folkhälsomyndigheten

 

Uppdaterad 2021-03-25