Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Den 14 december upphör de lokala allmänna råden att gälla.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Nationella Allmänna Råd

Avstå från att träffa andra vid minsta förkylningssymtom.

Umgås bara i en mindre krets. Med mindre krets menas här några få vänner eller den närmaste familjen.
Ju färre som samlas desto mindre risk för smittspridning. Umgås inte i flera grupper.
Ensamboende kan träffa några få vänner.
Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Begränsa antalet, håll avstånd och träffas helst ute.
Vid besök på Säbo, följ boendets besöksrutiner.
Om tomten ska komma på besök, rekrytera tomten från den lilla kretsen av umgänge.

Julkonserter och religiösa sammankomster omfattas av ordningslagen, dvs högst 8 personer får träffas.
Barn i förskola och grundskola får i år fira julavslutning utan föräldrar.

Undvik att resa.
Undvik kollektivtrafik, res enskilt med få personer.
Boka platsbiljett vid användande av kollektivtrafik.

Undvik att trängas med andra i julhandeln och under mellandagarna.
Välj tider då få handlar.
Gå inte in i butiker med många kunder.
Både kunder och verksamheter har ett ansvar att motverka trängsel och spridning av covid-19.

Unga i gymnasieåldern (födda 2000 – 2004) ska följa de Allmänna Råden precis som vuxna.
Stanna hemma vid symtom på covid-19.
Begränsa nya kontakter och umgås i en mindre krets.
Håll avstånd, undvik trängsel och umgås helst utomhus.
Tvätta händerna eller använd handsprit ofta.
Fortsätt med fritids- och idrottsaktiviteter men på ett sätt som minimerar smittrisken.
Byt inte om i omklädningsrum.

 

Folkhälsomyndigheten

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19  

Föreskrifter och allmänna råd - pdf för utskrift

Uppdaterad 2020-12-15