Drop-in-vaccination mot covid-19 på Valbo Köpcentrum.

Vaccination mot influensa erbjuds till alla medarbetare inom Region Gävleborg

Nu är det snart dags för influensavaccinationer. Precis som förra årets erbjuds alla medarbetare anställda inom Region Gävleborg kostnadsfri vaccination. Här hittar du mer information, liksom vilka tider och platser som gäller.

Så här går det till

 • Medarbetare kan vaccinera sig vecka 47-48 på de öppna vaccinationstillfällen som erbjuds på sjukhusen i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall (se tider nedan).
 • Du som inte har möjlighet att komma på de öppna vaccinationstillfällena går via ordinarie vaccinationsflöde på en hälsocentral från och med 5 december och visar upp ditt E-tjänstekort.
 • Vaccinationen är kostnadsfri för medarbetare i Region Gävleborg (gäller även studenter, praktikanter och inhyrd personal inom patientnära vård).
 • Visa E-tjänstekort (studentlegitimation).
 • Vaccinationen är kostnadsfri även vid privata hälsocentraler.
 • De enheter som kan och har möjlighet vaccinerar sin egen personal. Beställ vaccin enligt rutinen:
  Influensavaccination - information om säsongsinfluensa 2022-2023 – Platina id 09-696798 (pdf)
 • Smittskydd bekostar inte vaccination enligt följande:
  • Omvårdnadspersonal och sjukvårdspersonal i kommun eller privat verksamhet. Det kan gälla till exempel personal på SÄBO och hemsjukvård. Omvårdnadspersonal och sjukvårdspersonal i kommunal regi ges möjlighet att vaccinera sig på sin hälsocentral mot kostnad. Arbetsgivaren ersätter då om en sådan överenskommelse görs med arbetsgivaren.
  • Omvårdnadspersonal och sjukvårdspersonal i kommunal regi ges möjlighet att vaccinera sig från och med vecka 47.

Besvara frågeformulär innan du vaccinerar dig

Skriv ut formuläret och fyll i det innan din vaccination för ett snabbare flöde.

Öppna vaccinationstillfällen – drop in-tider

Bollnäs sjukhus, dagkirurgen

Välj ingången från korridoren utanför vårdavdelning 3

(Samma plats som förra året)

 • Fredag 25 november 8.00–16.00
 • Fredag 2 december 8.00–16.00

Gävle sjukhus, friskvårdens lokaler, plan 13

(Samma plats som förra året)

 • Tisdag 22 november 8.00–16.00
 • Onsdag 23 november 8.00–16.00
 • Onsdag 30 november 8.00–16.00

Hudiksvalls sjukhus, hus 11

Lokal: Höstglöden

 • Måndag 21 november 8.00–16.00
 • Tisdag 29 november 8.00–16.00