Strama

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Resistenta (motståndskraftiga) bakterier ökar oroande snabbt, vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antibiotikaresistenta bakteriestammar är ett av våra största globala folkhälsoproblem.

Uppdragsdirektiv - Dokument håller på att uppdateras.

Kontakt - Lokal Stramagrupp Gävleborg 
Kontakt - Styrgrupp

Nationella Strama  

Datorversion

Mobil/surfplatta  QR-kod

 


Aktuellt

 

Antibiotikabehandling

Gävleborgs och Läkemedelsverkets rekommendationer.

Antibiotikaförbrukning

Antibiotikaförbrukning i Gävleborg och Sverige.

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens i Gävleborg, Sverige och Europa

BVC - Strama

Svenska och Engelska

Infektionsverktyget

Antibiotika i slutenvården

Informationsmaterial

Foldrar, broschyrer, affischer för minskad antibiotikaanvändning - för vårdpersonal och för patienter

Strama mål och nätverk

Strama mål och Strama nätverk

Kvalitetsindikatorer vid digitala möten

Uppdragsbeskrivning antibiotika-ansvarig

Uppdragsbeskrivning för dig som är kontaktperson till Smittskydd/Strama Region Gävleborg 

Utbildningar

Utbildningar och presentationsmaterial