Kontakt

Lokal Stramagrupp Gävleborg

  • Shah Jalal, smittskyddsläkare/stramaordförande
  • Robin Razmi, ST läkare, infektion
  • Tobias Westin, apotekare, läkemedelsenheten
  • Roger Granström, bakteriolog, klinisk mikrobiologi laboratoriet Gävle
  • Rikard Samuelsson, kommunikationsavdelning
  • Ilona Veréb, hygienläkare, vårdhygien
  • Peo Hermansson, chefläkare/medicinsk rådgivare
  • Ragna Broman, läkare, primärvården
  • Emma Tindemark, läkare, primärvården
  • Miljöavdelningen, miljo@regiongavleborg.se

Styrgrupp Strama

Stryrgrupp Strama Gävleborg