Strama mål och nätverk

Regionalt programråd Strama
Regionalt programråd strama ingår som ett nätverk knytet till nationella strama programråd som lyder under SKL.

Stramanätverket, är en frivillig sammanslutning av landets lokala stramagrupper och har till syfte att stödja och bidra till en ökad nationell samordning av det lokala arbetet med rationell antibiotikaterapi och mot en ökad antibiotikaresistens i landet.
Stramanätverket webbsida