Vaccination

Covid-19

Samlad information till vården – Region Gävleborg

Information om vaccination mot covid-19 – Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19 – 1177.se

Barnvaccinationer

Personalskydd

Att förebygga smitta i kommuner – smittskyddsläkarens rekommendation om vaccination

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg – Folkhälsomyndigheten

Skydd för personal, samlad information – länk till annan sida

Resevaccinationer

För mottagningar: Rapportera vilka resevaccinationstjänster ni erbjuder

Vaccination mot olika sjukdomar

Svevac registrering av givna doser vaccin

Svevac – intern sida

Övrigt