Svevac

Svevac ska användas för registrering av all vaccination i Region Gävleborg. Se regiondirektörens beslut.

Svevac är en webbaserad vaccinationsjournal utarbetad av Folkhälsomyndigheten i samråd med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och barnläkare.

Behörighet att registrera i Svevac

Formulär för att få behörighet och även för att ta bort behörighet

IT-enheten i Region Gävleborg är ansvarig för anslutning till Svevac. Kontakta IT-support vid behov, it-support@regiongavleborg.se eller 026-15 30 00.

Logga in till Svevac

Logga in till Svevac

Registrering av vaccination och PPD i Svevac

Registrering av person med svenskt personnummer
Aktuella manualer finns på Svevac startsida, sedan du loggat in.
De uppdateras av Svevac kontinuerligt.

Registrering av asylsökande med LMA-nummer och barn/person som ej har LMA-nummer.
Registrering av asylsökande med LMA-nummer
Registrering av barn/person som ej har LMA-nummer 

PPD-registrering
Registrering av PPD i Svevac

Allmänt om registrering i Svevac av personer utan fullständigt personnummer
Se rekommendationen här 

Självstudier om Svevac och registrering 
Utbildningsfilm om Svevac och utbildningsmaterial 2012.
Introduktion Svevac 2011
Demoversion där du kan öva själv logga in med användarnamn demo och lösenord demo.

Samtycke

Patienten  behöver inte ge samtycke till att registrering görs i Svevac. Alla vaccinationer ska registreras.

Nationella myndigheter önskar att den som registrerar ska fråga den som blir vaccinerad om samtycke. Om den som vaccineras ger samtycke så kan nationell myndighet sammanställa informationen ur Svevac på basen av personnummer. Om samtycke inte ges kan nationell myndighet inte göra detta.

Information om samtycke.
Om du vill informera de du vaccinerar om samtycke så har vi två dokument nedan som du kan använda dig av.

Det krävs inget skriftligt samtycke, utan det är ett informerat samtycke där samtycke gäller intill dess den vaccinerade eller dennes föräldrar meddelar annat.

Information om samtycke till dig som ska vaccineras
Information om samtycke till vårdnadshavare