Vaccinationsdoser

Inrapportering av vaccindoser som hälsocentral lämnat till SÄBO, LSS och hemsjukvård under influensasäsongen 2022-2023.

Inrapportering vaccinationsdoser

Utlämnade doser

Rapporten avser vaccinationer utförda under perioden

Jag samtycker till hanteringen av mina personuppgifter