Könssjukdomar för partnerspårare

Nedan information är riktad till certifierade partnerspårare i Region Gävleborg.

Provtagningsanvisningar

Provtagningsanvisningar för klamydiatest
- Provtagning urinprov - bildspel
- Provtagning vaginalprov - bildspel

Gonorré provtagning - ta prov från flera lokaler
Provtagningsanvisningar övriga prov
Prov som bekostas av smittskydd 

Smittskyddsanmälan och smittskyddsblad

SmiNet - Elektronisk anmälan med kod 
Smittskyddsanmälan och smittspårning - regiongemensam rutin
Smittskyddsblad 

Brev och blanketter

Partnerbrev 1
Partnerbrev 2
Brev - behandling

Smittspårningsjournal - blankett

Byte av behandlande läkare/remittering till partnerspårare. - blankett

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - klamydia, gonorré och syfilis:

Fyll i blankett manuellt och skicka till: Smittskydd, budstation -85-  

Paragrafanmälan till smittskyddsläkaren - övriga sjukdomar:

Fyll i blankett manuellt och skicka till: Smittskydd, budstation -85- 

  1. Anmälan av kontakt som skall lämna prov eller patient som inte har kännedom om sin diagnos, inte kommer för smittspårning eller inte följer annan förhållningsregelmot förhållningsregler

Kvalitetssäkring klamydia

Rapportblad - elektronisk blankett 

Om du får problem med att skicka kvalitetssäkringen elektroniskt, ring Smittskydd 026-15 53 08 eller maila smittskydd@regiongavleborg.se

Mer information

Region Gävleborg
Partnerspårning i Gävleborg - praktisk information för partnerspårare
HIV - Anonym provtagning - rutin
Smittspårningshandlingar regler för gallring - regiongemensam rutin
Kondomutbud

Folkhälsomyndigheten
Samtalsguide för motiverande samtal 
Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner 
Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen 

Socialstyrelsen
Smittspårning vid sexuellt överförbara  infektioner