Kursdeltagare på Forsa folkhögskola
Trött gäng efter förberedelserna till textilbytardagen. Fotograf: Joakim Brolin

Textilbytardag nominerad till regionens interna miljöpris

Textilkurserna jobbar mycket med återbruk och i mer än fem år har skolans textilkurser arrangerat en textilbytardag för kursdeltagare och personal.

Ett lämpligt tillfälle att se över sina garderober och lämna in det man inte använder. Av de drygt 900 plagg som lämnats in fick 42 procent gratis följa med hem till nya ägare.

Kläder och textilier som blev över används av textilkurserna för återbruk och resterande lämnas vidare till välgörenhetsorganisationer.

Maria Sjöndin som ansvarar för textilbytardagen är tillsammans med kursdeltagarna på de textila kurserna en av fyra nominerade till Region Gävleborgs miljöpris Fröhuset. Det är medarbetare i regionen som nominerar till det årliga miljöpriset, regionstyrelsen utser vinnaren.