Slöjdhandledare

Utbildning för slöjdhandledare

Det här är utbildningen för dig som vill ge barn och unga möjlighet att upptäcka hantverk och slöjd. Utbildningen ger dig grund för att lära ut slöjd, säkert och pedagogiskt, utifrån en visa-mig-pedagogik.

Kursstart: 25 maj 2023

Sista ansökningsdag: 23 april 2023

Kurslängd: 6 dagar, fördelat på två kurstillfällen 25–27 maj och 28–30 september

Syftet med utbildningen är att skapa intresse hos fler vuxna att använda slöjden som metod och redskap för att främja barns och ungas skapande. Slöjden är lätt att anpassa efter personliga förutsättningar och behov, och ger goda möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling. 

Vi ses vid två tillfällen, ett på våren och ett på hösten. Du kommer att få prova på olika slöjdtekniker, med handverktyg och material från naturen. Vi kommer också att jobba med återbruk. En viktig del av utbildningen är samtal och diskussioner kring de fem förhållningssätt som kursen vill förmedla: deltagaren i centrum, hållbarhet, likabehandling, tvärkultur och mångkultur.

Utbildningen riktar sig både till dig som vill utveckla en redan befintlig verksamhet, och till dig som vill starta upp en ny. Inga förkunskaper krävs, men det är bra att ha någon erfarenhet av slöjdande. 

Kursen är ett samarbete mellan Forsa folkhögskola och Kultur Gävleborg. Den är avgiftsfri men du betalar för material, mat och eventuellt boende. 

Kostnad

1500 kr, sex dagars luncher samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

 Kursen inklusive boende fyra nätter med frukost kostar 2700 kr.

 Om du vill komma kvällen innan kursen startar kostar det 294 kr/ natt (frukost ingår),

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Kursledare

Gunilla Boestad,
träslöjdare och slöjdhandledare. Lärare på Forsa folkhögskola. gunilla.boestad@fhskgavleborg.se 

Sandra Tors
hantverkspedagog och slöjdhandledare. Lärare på Forsa folkhögskolas textila kurser.
sandra.tors@fhskgavleborg.se 

För information om boende, mat, anmälan med mera

Katarina Hedberg, administrativ assistent
0650-367 75
katarina.hedberg@regiongavleborg.se