Det var här det började

Bild på gamla skolan - Forsa folkhögskola

Skolan stod klar och togs i bruk år 1910. Det första året gick 20 elever på vinterkursen - dåtidens allmänna linje.

Idag disponeras de traditionsrika lokalerna av våra textilkurser och behandlingspedagogutbildningen.