Vänskola i Tanzania

Samarbetet mellan svenska folkhögskolor och Folk Development Colleges i Tanzania startade i början av 1970-talet. Sedan 1981 finns vänskapsföreningen Karibu Sverige och dess motsvarighet Karibu Tanzania som arbetar för information och samordning av samarbetet. Under alla år har också SFHL, Sveriges folkhögskollärares riksförbund, stött projekt vid de tanzaniska folkhögskolorna.

Vänskola i TanzaniaForsa folkhögskola inledde ett vänskolesamarbete med Ruaha FDC i sydvästra Tanzania 2003. Samarbetet ledde till flera besök från respektive skola. För Forsa folkhögskola innebar besöken och kontakterna ett större engagemang för internationella frågor bland såväl personal som elever, vilket i sin tur bidragit till förståelse och solidaritet för bl a de flyktingar vi idag har i verksamheten. Under 2009 ombildades Ruaha till en yrkesskola och kunde inte längre ingå i vänskolesamarbetet. Under sommaren 2009 togs i stället kontakt med Ulembwe FDC som numera är Forsas vänskola. För närvarande är samarbetet mellan Forsa folkhögskola och Ulembwe vilande.

Vänskola i Tanzania