Studeranderätt

Folkhögskolorna och studieförbunden är en del av folkbildningen i Sverige. Riksdagen som ger bidrag till folkbildningen har beslutat om syftet med bidraget.

Uppgiften är sammanfattad i fyra punkter: 

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
  • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

En sammanfattning av studeranderätten (pdf)

Studeranderätt vid Region Gävleborgs folkhögskolor - beskrivning – Platina id 01-329056 (pdf)

Studerandeförsäkring

Den studerande vid folkhögskolan omfattas av den kollektiva olycksfallsförsäkringen som tecknats av Region Gävleborg. Fullständiga försäkringsvillkor finns på skolan.

Terminsavgift

Alla som studerar på en heltidskurs förlagd till skolan betalar från och med höstterminen 2016 en obligatorisk terminsavgift. I den ingår visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.